لایحه« مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور »

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه شده از سوی کارگروه بررسی لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها ،دفتر مطالعات اقتصادی بخش عمومی این مرکز با اشاره به اینکه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای رسیدگی به لایحه« مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور » کارگروهی تخصصی تشکیل داد،افزود : بررسی کارگروه منجر به اعمال اصلاحات وسیعی در جهت تکمیل لایحه دولت انجامید و متن جایگزین در 6 فصل و 23 ماده به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شد. براساس این اصلاحات، بُعد شورایی مدیریت سوانح محدود و بجای آن، نقش و اختیارات سازمان مدیریت بحران تقویت شد.متعاقبا این سازمان به سازمان مدیریت سوانح تغییر نام داد و جایگاه آن به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یافت.واین سازمان موظف به تدوین راهبرد ملی مدیریت سوانح و برنامه های پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازیابی براساس آن شد.در ادامه برای تقویت مسئولیت پذیری ذی مدخلان، وظایف عمومی دستگاهها و چارچوب کلی مسئولیتهای اساسی آنها در مدیریت سوانح تبیین و اعتبارات مورد نیاز سازمان مدیریت سوانح به تفکیک پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازیابی مشخص شد به گونه ای که با ملاحضه نقش سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت سوانح، مدیریت منابع مالی را برعهده داشته باشد.همچنین ابزارهای ضمانت اجرای احکام از طریق تصویب و تخصیص بودجه، مجازات اداری و کیفری و پایش و ارزیابی پیش بینی شد و متن احکام به گونه ای بازنویسی شد که از انسجام و شفافیت لازم برخوردار باشد.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، حوادث، سوانح جاده ای