با موافقت نمایندگان مقرر شد:

کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان با کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید موافقت کردند.

  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاح و تصویب مواد این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان ابتدا با ماده 26 این لایحه با 179 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.

این ماده به شرح زیر است:

پنجاه‌درصد(50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه¬های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه

خواهد شد.

تبصره- آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 27 با 184 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده 27 به شرح زیر است:

یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره - همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 28 این لایحه با 184 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده 28 به شرح زیر است:

دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب 10/9/1362) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (1/4 ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 29 با 143 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده اصلاح شده به شرح زیر است:

دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.

همچنین نمایندگان با تصویب مواد 30 تا 35 این لایحه موافقت کردند.

این مواد به شرح زیر است:

ماده 30 - مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

ماده 31- به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

1- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

3- رئیس سازمان

4- وزیر راه و شهرسازی

5- وزیر آموزش و پرورش

6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- وزیر صنعت، معدن و تجارت

9- وزیر کشور

10- وزیر ورزش و جوانان

11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

13- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

14- نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

15- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

16- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکلهای مردم‏نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور

17- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

18- نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

تبصره 1- افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

ب- رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏ها بر حسب موضوع

تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 33- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 34- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‏شود.

ماده 35- آیین‏نامه‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره- مادامی که آیین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

نمایندگان در ادامه با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی با تمامی مواد این لایحه موافقت کردند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشغال مشاغل، حقوق معلولین، مجلس شورای اسلامی، معافیت مالیاتی