در صحن علنی صورت گرفت:

تکلیف جدید مجلس به دولت برای بازسازی و نوسازی قنوات

نمایندگان مردم در خانه ملت، جزئیات و کلیات اصلاح بندی در قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند که به موجب آن، دولت مکلف به انجام بازسازی قنوات و احداث سدهای انتقال آب برای مقابله با کم آبی شد.

  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 6 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره بند (ب) ماده 35 قانون 5 ساله ششم توسعه کلیات این طرح را که به دلیل مغایرت با برنامه پنجساله ششم توسعه به دو سوم آرا نیاز داشت با 177 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. براساس این طرح مجلس به دولت به منظور مبارزه با کم آبی به بازسازی و نوسازی قنوات و... تکلیف کرد.

همچنین نمایندگان جزئیات- متن ماده واحده تبصره قانون مذکور را با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. تصویب این ماده واحده نیز به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه به دوسوم رأی نمایندگان نیاز داشت.

براساس ماده واحده طرح مذکور؛ در تبصره ذیل بند (ب) ماده 35 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21 اسفند 1395 بعد از عبارت "توسعه روش های آبیاری نوین" عبارت "با بازسازی و نوسازی قنوات، احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع" اضافه می شود.

تبصره: اصلاح فوق الذکر در ردیف هزینه ای 162-530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور که تحت عنوان اجرای طرح های آبیاری تحت فشار به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته بود، اعمال می گردد.

براساس ماده 35 قانون مذکور و بند اصلاح شده آن؛ دولت مکلف است به‌ منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏‌وری و جبران تراز آب، به‌ میزانی که در سال پایانی برنامه یازده‌ میلیارد متر مکعب شود، اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه.

ب- توسعه روش‌های آبیاری نوین با بازسازی و نوسازی قنوات، احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع ، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیر سازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان (۶۰۰.۰۰۰) هکتار در سال./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات، بازسازی، بحران آبی، قنات ها، مجلس شورای اسلامی