بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 9. بخش هواشناسی

در چارچوب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ،میزان اعتبارات اختصاص یافته به بخش هواشناسی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی شد .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیر بنایی این مرکز با بیان این مطلب که اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1397 تحت برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم‌شناسی ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه‌های توسعه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی، انجام پژوهش‌های پایه‌ای فرابخشی (ملی- منطقه‌ای) در زمینه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی و برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی ذیل پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی ارائه شده است افزود:در لایحه بودجه سال 1397 جمع اعتبارات هزینه‌ای برنامه اصلی با عنوان ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم‌شناسی، 419383 میلیون ریال است. که بر این اساس بودجه سازمان هواشناسی در بخش اعتبارات هزینه‌ای 34/5 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 25 درصد افزایش داشته و در مجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به سال 1396، 8/15 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین بودجه پژوهشکده‌های هواشناسی و اقلیم‌شناسی در بخش اعتبارات هزینه‌ای 3/6 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 33/33 درصد کاهش را نشان می‌دهد و در مجموع بودجه این دو پژوهشکده در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به سال جاری 1/4 درصد کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید: بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1396 در بخش هواشناسی نشان می‌دهد که عملکرد بودجه این بخش تا آبان‌ماه 1396 در بخش اعتبارات هزینه‌ای برابر با 47 درصد، در بخش اعتبارات تملک ‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای 62 درصد و در مجموع، تخصیص صورت گرفته برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک ‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای 55 درصد بوده ، بدین معنا که از رقم 911،614 میلیون ریال بودجه مصوب، میزان 501،733 میلیون ریال تا پایان آبان‌ماه 1396 محقق شده است. اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش‌ها، نیاز به تکمیل و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع پدیده‌های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش، نیاز به توجه بیشتر به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور نشان می‌دهد.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، سازمان هواشناسی، هواشناسی