کبیری:

اوراق مشارکت برداشت پول از جیب آیندگان است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اتکای دولت به اوراق مشارکت بیان داشت استفاده از این اوراق در واقع برداشت از جیب آیندگان است.

خانه ملت : سیدتقی کبیری با اشاره به دفاعیات وزیر اقتصاد از اوراق مشارکت، اظهار داشت: استفاده صرف از اوراق مشارکت کار منفی است چرا که به نوعی دولت را بدهکار می کنیم و از جیب آیندگان برداشت می شود، بنابراین امر ورود به عرصه اوراق مشارکت امر مناسبی نیست و آثار تورمی آن کاملا واضح است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت برای استفاده از اوراق مشارکت در دو راهی مانده است، بیان داشت: دولت برای تامین مالی بخش اعظمی از پروژه های عمرانی نیاز به انتشار اوراق مشارکت دارد، بنابراین برای هدایت پروژه های بزرگ دست به کار غیرصحیحی می زند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: از سوی دیگر اگر اوراق مشارکت را منتشر نکند از عهده پروژه های عمرانی بر نمی آید، بنابراین دولت باید رفتاری بینابینی داشته باشد، چرا که در زمان های بحرانی، اوراق مشارکت به دولت ها تجویز می شود، اما انتقاد زمانی وارد می شود که بیش از حد واندازه دولت ها از اوراق مشارکت استفاده کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر دولت ها برای تمام کارها و پروژه ها به اوراق مشارکت تکیه کنند، آثار منفی آن در آینده به قدری خواهد بود که آیندگان از عهده رفع و رجوع اثرات منفی آن بر نمی آیند.

مجلس نسبت به استفاده مجدد از اوراق مشارکت نگاه مثبتی ندارد

کبیری درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت ها در گذشته با حجم زیادی از اوراق مشارکت استفاده کرده اند، اظهار داشت: بنابراین مجلس نسبت به استفاده مجدد از اوراق مشارکت نگاه مثبتی ندارد، نه اینکه با اصل اوراق مشارکت مخالف باشیم، بلکه تلاش می شود دولت در سیاست گذاری های خود مسیر و راه حل ساده یعنی اوراق مشارکت را برای حل مشکلات ارائه ندهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار داریم دولت و بخش های اقتصادی گام هایی را در مسیر حل مشکلات خود بردارند که حداقل استفاده از اوراق مشارکت رقم بخورد و اتکای کمتری به اوراق مشارکت داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضع کنونی کشور اجازه استفاده زیاد از ارواق مشارکت را نمی دهد، گفت: از آنجایی که از گذشته بدهی قابل توجهی در زمینه اوراق مشارکت برای کشور ایجاد شده است، مجلس با حجم اوراق مشارکت کنونی در لایحه بودجه مخالف هستند و به نظر می رسد در نهایت میزان آن در قوه مقننه کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی از اوراق مشارکت دفاع کرده است و تاکید داشت که در سال جاری 330 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با اوراق مشارکت پرداخت شده است./
 

برچسب ها

انتشار اوراق مشارکت