وقف چی در تشریح نشست کمیسیون تلفیق مجلس:

ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان دوشغله در شغل های عمومی، خصوصی و دولتی

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه منع بکارگیری بازنشتگان دوشغله در شغل های عمومی، خصوصی و دولتی در کمیسیون تلفیق تصویب شد،گفت: برای هر ایرانی واجد شرایط یک فقره کارت اشتغال صادرمی شود.

  خانه ملت؛ علی وقف چی درباره جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: اصول 141 و 28 قانون اساسی صراحتا به موضوع اشتغال، تکلیف دولت به ایجاد اشتغال و همچنین به منع دو شغله بودن تاکید دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای ایجاد اشتغال اعتبار کافی نداریم، اولین اقدامی که باید در این راستا صورت بگیرد، این است که حتما دو یا چند شغل‌ها به نوعی در کشور شناسایی شوند و از ادامه فعالیت در چرخه اشتغال در این راستا نیز ممانعت بعمل آید تا بتوان چرخه اقتصاد را به نحو مطلوب حرکت داد.

وی ادامه داد: وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است با تامین اعتبار برای هر ایرانی واجد شرایط یک فقره کارت اشتغال صادر نماید بدین معنا که با این اقدام تمام کسانی که بازنشسته هستند، شناسایی و آمار تقریبی مناسبی برای ساماندهی جوانان را در راستای اشتغال زایی بدست می‌آید و در این راستا آیین نامه اجرایی منع بکارگیری بازنشتگان دوشغله یا چند شغله از اشغال شغلی های دولتی، عمومی و خصوصی تا اول تیر ماه 97 تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: یکی از اساسی ترین مشکلات کاهش انگیزه تولیدکنندگان در چرخه تولید، عدم توانایی در پرداخت سود و سایر جرایم بانکی است بنابراین برای اینکه تولیدکنندگان بخش صنعت کشاورزی و صنعت بتوانند دوباره به فعالیتهای خود ادامه دهند و در راستای تشویق تولیدکنندگان اگرمشتریان بدهی معوقه خود را از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ماه 97 با بانکها و موسسات ملی و بانکی تسویه کنند بانکها نیز مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جرایم تسویه نمایند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون تلفیق، امنیت شغلی، بازنشستگان، مجلس شورای اسلامی