پورمختار:

طرح آموزش وکالت به دنبال جذب تخصصی وکیل

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه کانون وکلا درجذب وکیل و کارشناس به هیچ عنوان انحصاری عمل نمی کند، گفت: حذف آزمون وکلات تعداد وکلای بیکار را افزایش می دهد.

   خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار درخصوص برخی انتقادها نسبت به انحصاری عمل کردن کانون وکلا در جذب وکیل، گفت:‌ این مسائل درخصوص کانون وکلا قابل قبول نیست، زیرا اگر بحث انحصاری طلبی مطرح باشد، باید این موضوع را نه تنها به کانون وکلا بلکه به سازمان سنجش و جذب افراد دربرخی رشته های دانشگاهی ، دفاتر اسنادرسمی و کارشناسان رسمی دادگستری هم تعمیم داد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که همه این بخش ها برای جذب افراد دارای ظرفیت تعیین شده ای هستند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی افزود:‌ ضمن اینکه درحال حاضر جوی علیه کانون وکلا با هدف جذب آزمون پذیرش ایجاد شده است، اما در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به این موضوع توجه شده است؛ به طوری که برای جذب بیشتر وکیل، کارشناس و فارغ التحصیلان جلساتی تاکنون برگزار شده و ازنظرات دستگاه های دیگربرای تدوین طرح جامع استفاده می شود.

وی با بیان اینکه یکی ازمسائل مورد توجه دراین طرح رتبه بندی وکلا است، تصریح کرد:‌ طبق این طرح وکلا در4 رتبه دسته بندی می شوند، ضمن اینکه وکالت جنبه تخصصی پیدا کرده و وکلا باید به صورت تخصصی در رشته های مختلف فعالیت کنند؛ بنابراین این طرح کمک موثری به جذب تعداد بیشتری از افراد درکانون وکلا می کند؛ البته فارغ التحصیلان حقوق مخالف حذف آزمون هستند زیرا در این شرایط تعدادبسیاری از وکلا بیکار می شوند، هرچند که درحال حاضر نیز برخی وکلا درکشوربیکارهستند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت:‌ همچنین ظرفیت ها و نوع جذب افراد از سوی کانون وکلا تدوین نمی شود، بلکه کمیته ای با حضورفردی از کانون وکلا و دو نفر ازدادگستری دراین حوزه فعالیت می کنند، بنابراین انحصاری عمل کردن کانون وکلا درجذب وکیل به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و براساس ظرفیت های تعیین شده اقدامات درجهت وکلا انجام می شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مرکزمشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا باید ادغام شوند، افزود:‌ دوساختارموازی نمی توانند همزمان باهم فعالیت کرده و درهیچ حوزه ای دو نهاد موازی فعال نیستند، به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی به تنهایی درکشور فعالیت می کنند، بنابراین جلوگیری از فعالیت نهادهای موازی ظرفیت جذب وکلا را افزایش داده و مشکلات را رفع می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، جذب نیرو، مجلس شورای اسلامی، وکالت