ادیانی با اشاره رد کلیات لایحه بودجه ۹۷:

نبود ردپای شفافیت در بودجه سال ۹۷ رد آن را رقم زد

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، توضیحاتی پیرامون رد کلیات بودجه سال ۹۷ در مجلس ارائه داد.

  خانه ملت؛ سیدعلی ادیانی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار است که مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت را رد می کند البته برخی از نمایندگان اعتقاد دارند که چند سال قبل چنین اتفاقی رخ داده اما به نظر بنده این اتفاق برای نخستین بار در مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب رقم می خورد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این عدم رأی به لایحه بودجه سال 97 چند پیام دارد افزود: گزارش کمیسیون تلفیق و احکامی که در بودجه سال 97 وجود داشت در مقیاس با احکام تکلیفی برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین عادی دیگری که تحقق آن احکام در قوانین عادی منوط به وجود ارقام، اعداد و حکم در بودجه های سنواتی است در گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه تقدیمی دولت با برنامه ششم و احکام بودجه مربوط و مندرج در دیگر قوانین عادی کشور فاصله دارد.

پیشنهادهای التهاب آفرین در لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود داشت

وی ادامه داد: برخی پیشنهادهای التهاب آفرین در لایحه بودجه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق وجود داشت به عنوان مثال زمانی که بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید با تکیه بر منابع استانی پرداخت می شود به طور طبیعی در گام نخست قابلیت اجرایی ندارد به دلیل اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش حدود 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد لذا چگونه استان ها می توانند 50 درصد منابع آموزش و پرورش خود را تامین کنند.

ادیانی با بیان اینکه ممکن است 4 الی 5 استان بتوانند موضوع بودجه استانی آموزش و پرورش را محقق کنند، یادآور شد: مابقی استان ها با استانی شدن بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید مشکل دارند و به این منظور با مشکلات متعددی مواجه می شوند.

در بودجه سال 97 توجه به آمایش سرزمین وجود نداشت

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بودجه سال 97 توجه به آمایش سرزمین وجود نداشت افزود: توجه جدی به مبحث آب، کشاورزان، همسان سازی حقوق بازنشستگان، کم توجهی به نظام پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان چه بازنشستگان تامین اجتماعی و چه بازنشستگان کشوری، کم توجهی به مقوله اشتغال، عرضه التهاب آفرین و بر هم زننده انضباط مالی، فروش اوراق مالی و اسناد خزانه و از طرفی عدم وجود ردپای شفاف و صریح شاخص های توسعه در تولید که در ماده 3 و جدول 1، 2 و 3 برنامه ششم توسعه آمده از جمله موضوعات بسیار مهم بوده که در بودجه سال 97 دیده نشده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جداول و ردیف های بودجه سال 97 از روز ششم بهمن ماه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است ادامه داد: این در حالی است که براساس آیین نامه داخلی مجلس زمانی که گزارش توسط هیأت رئیسه چاپ می شود نمایندگان 10 روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه مطرح کنند اما این زمان برای نمایندگان در نظر گرفته نشد و زمان طرح کلیات قرار بود برای ردیف ها و جداول نیز تصمیم گیری شود و این موضوع در واقع محدودسازی اختیارات و امکاناتی است که نمایندگان در اختیار داشتند.

غیر شفاف بودن لایحه بودجه سال 97

وی اظهار داشت: البته این به این معنا نیست که لایحه بودجه سال 97 نکات مثبتی نداشته است اما در مجموع نمایندگان به دلیل حساس بودن، غیر شفاف بودن و التهاب آفرین بودن بودجه و عدم درج اهداف کلان و اسناد بالادستی که باید در بودجه سنواتی اعداد و ارقام آن تعیین می شد به کلیات آن رأی منفی دادند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رد کلیات لایحه بودجه سال 97 پیامی به دولت و مردم بود که مجلس در اعمال اختیارات خود در چارچوب منافع ملی و مصالح مردم و دفاع از حقوق آنها محکم می ایستد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بررسی لایحه بودجه، لایحه انضباط مالی، مجلس شورای اسلامی