نشست بررسی لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »و «مبارزه با تامین مالی تروریسم »

نشست بررسی لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »و «مبارزه با تامین مالی تروریسم » با حضور دکتر جلالی ریاست مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار شد .

برچسب ها

گزارش تصویری