میرزایی:

تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو باعث مبارزه جدی با پولشویی در کشور خواهد شد

عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو قدمی رو به جلو برای جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و شفافیت های مالی است.

  خانه ملت؛ جلال میرزایی در خصوص تصویب الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسوین پالرمو در مجلس شورای اسلامی گفت: کنوانسیون پالرمو، معاهده ای است که بیشتر درباره شفافیت های مالی صحبت می کند و پیوستن ایران به این کنوانسیون قدمی رو به جلو برای جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با پولشویی و شفافیت های مالی است.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در تصویب آن تمامی جوانب را در نظر گرفته و با ارائه پیش شرط هایی، سوء استفاده از آن را غیر ممکن کرده است.

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی ادام داد: نباید تصویب این کنوانسیون را محدود کردن فعالیت های اقتصادی ایران و هم چنین زیر نظر داشتن تمامی تحرکات ایران در نظر گرفت؛ چراکه طبق قوانین بین اللملی هر کشور بر اساس قانون اساسی خود می تواند وارد معاهده ای شده و آن را اجرا کند.

این نماینده مجلس در دوره دهم در ادامه تأکید کرد: دولت نیز بر همین اساس و طبق اصول بین المللی لایحه آن را به مجلس فرستاد و مجلس نیز با در نظر گرفتن پیش شرط های قانونی و هم چنین در نظر گرفتن مصالح کشور آن را تصویب کرد.

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درست است که جبهه استکبار از هر روزنه برای کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های اقتصادی ایران استفاده می کند ولی می توان با در نظر گرفتن شرایط ایده آل و مناسب، از این معاهده به بهترین شکل موجود استفاده نمود و راه را برای سوء استفاده آنها مسدود کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارتقای نظام مالی کشور، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی، شفافیت، مجلس شورای اسلامی