مفتح مطرح کرد:

اعلام آمریکا برای حضور ابدی در سوریه اقدامی تجاوزگرانه است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است حضور آمریکا در سوریه علیرغم درخواست دولت این کشور نوعی تهدید بوده و اقدامی تجاوزگرانه تلقی می شود.

  خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح با اشاره به اظهارات اخیر آمریکا درباره حضور دائمی در سوریه و تلاش برای تشکیل دولت شبه رسمی در این کشور گفت: هیچ کشوری طبق قوانین بین المللی اجازه حضور بدون درخواست دولتی در کشوری را ندارد چه رسد که بخواهد در آن کشور دولت دیگری نیز تأسیس کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به حضور ایران در سوریه اشاره کرد و یادآور شد: حضور ایران در هر نقطه خارج از مرز طبق ضوابط بین المللی بوده و امروز در سوریه نیز با دعوت دولت رسمی این کشور حضور داریم و به صورت مستشاری و با رعایت قواعد بین المللی کار می کنیم.

وی در ادامه استقرار اجباری آمریکا در سوریه را اقدامی قلدرمآبانه برشمرد و افزود: استقرار در کشور دیگری با توسل به زور، خارج از ضوابط بین المللی است و حق حاکمیت ملت ها را زیر سوال می برد لذا حضور آمریکا علیرغم درخواست دولت رسمی سوریه، امری غیرقانونی و غیرمجاز و و زورگویانه است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اعلام آمریکا برای حضور در سوریه تا ابد نوعی تهدید است و از آنجایی که این حضور به درخواست دولت سوریه نبوده و حتی اعلام به خروج شده است، اقدامی تجاوزگرانه تلقی می شود.

به گزارش خانه ملت، وزیر خارجه سوریه اخیرا گفته است آمریکا قصد دارد تا ابد در سوریه بماند و تلاش می کند دولتی شبه رسمی در سوریه تشکیل دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ایالات متحده، سوریه، مجلس شورای اسلامی