میرزاده تاکید کرد:

لزوم اولویت بندی پژوهش ها به دلیل محدودیت منابع مالی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:باتوجه به محدودیت منابع باید به دنبال پژوهش های جدید باشیم و منابع را صرف پژوهش های تکراری و موازی کاری نکنیم.

  خانه ملت؛ میرحمایت میرزاده، نماینده مردم گرمی و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در "برنامه بهارستان" رادیو گفتگو در خصوص درآمدها و هزینه های نظام بودجه ریزی97، اظهار کرد: مراکز علمی و پژوهشی ما نیازمند بودجه زیادی هستند تا بتوانند به ایده آل هایشان برسند که دراین راستا مجلس نیز باید حمایت های لازم را در این خصوص مبذول بدارد.

وی افزود:دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشور طرح ها،پایان نامه ها و پروژه هایی را در دست دارند که گاهی به دلیل کمبود بودجه نتوانستند آنها را به مرحله اجرایی و عملیاتی برسانند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه منابع محدود است باید در اولویت بندی طرح ها و برنامه با دقت نظر بیشتری برخورد کنیم که در این راستا وظیفه مدیران و مسئولان حوزه آموزشی سخت تر می شود زیرا باید کارهای اصلی و کلیدی را برای اجرا در دستور کار قرار دهند.

میرزاده در خصوص اینکه برای تقویت بودجه سیستم آموزشی باید چه کاری را انجام دهیم، تصریح کرد: در سیستم آموزشی ما موازی کاری وجود دارد به این معنا که بعضی از پروژه ها و پژوهش های یکسان در مراکز علمی مختلف پیگیری می شود که برای هر کدام باید بودجه جداگانه درنظر گرفته شود و همین امر موجب افزایش رقم بودجه در این بخش و همچنین از بین رفت زمان و پتانسیل می شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صرفا انجام پژوهش ها برای بالا بردن رتبه دانشگاه ها مقوله ای است که باید در وزارت علوم تجدیدنظری در این خصوص صورت بگیرد فرض را بر این می گذاریم که بودجه کشور به اندازه کافی هم باشد آیا باید تمام اعتبارات را بدون اینکه به اولویت های کشور دقت کنیم تنها به کارهای پژوهشی اختصاص بدهیم که لازم است برای این معضل چاره ای اندیشیده شود.

وی توضیح داد: با توجه به محدودیت منابع باید به دنبال پژوهش های به روز و جدید درعلوم باشیم که برای آنها پیشینه ای وجود نداشته است و منابع را صرف پژوهش های تکراری و موازی نکنیم.

میرزاده تصریح کرد:کسری اعتبار آموزش و پرورش از ابتدا نیز وجود داشته که این امر به دلیل دو موضوع عمده ازجمله اختصاص نیافتن بودجه بر اساس عملکرد و موکول شدن کسری های این مجموعه به سال بعد نیز موجب انباشت بدهی شده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اختصاص منابع و سیاستگذاری، امور پژوهشی و توسعه فناوری، دانشگا ه ها، مجلس شورای اسلامی