/بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷/

موافقت مجلس با اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای رسیدگی به حوادث غیرمترقبه

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به حوادث غیرمترقبه موافقت کردند.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 2 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند الف تبصره 13 ماده واحده این لایحه با 132 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 12 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1- معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

2- در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 چهل‌و دو درصد (42%) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به‌جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره 13 لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 13 لایحه بودجه 97؛ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در ادامه با بند (ج) تبصره 13 لایحه بودجه 97 موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره 13 لایحه مذکور ذکر شده است؛ در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امدادرسانی، بررسی بودجه، جمعیت هلال احمر، حوادث، مجلس شورای اسلامی