ادیانی مطرح کرد:

معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب وبرق کمک به آموزش کشور

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب و برق وگاز تا سقف الگوی مصرف، کمکی است که حاکمیت می تواند برای کمک به آموزش دانش آموزان کشور انجام دهد. البته میزان مصرف نیز باید در قالب شاخص ها و ضوابط الگوی مصرف باشد.

 خانه ملت؛ علی ادیانی درباره مصوبه مجلس مبنی بر معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف و واکنش مسئولان برقی به این مصوبه اظهار داشت: آنچه که در مجلس در خصوص معافیت مدارس از هزینه های آب و برق و گاز مصوب کردیم مربوط به مدارس دولتی است و البته برای آن نیز شاخص تعریف کردیم یعنی در چارچوب الگوی مصرف یکی از خدماتی که دولت می تواند به آموزش و پرورش ارائه دهد، همین است.

وی در ادامه گفت: این امر اقدام بسیار خوبی در جهت کمک به آموزش و پرورش است. همه می دانند امروز برخی از مدارس قادر به پرداخت بهای آب و برق نیستند. این کمکی است که حاکمیت می تواند برای کمک به آموزش دانش آموزان کشور انجام دهد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس بیان کرد: از نظر من این کار اقدام لازم و به جایی بود. ما در این مصوبه ذکر کردیم که مصرف باید در چارچوب رعایت الگوی مصرف باشد. الگوی مصرف را نیز وزارت نیرو و وزارت نفت تعیین می کنند. اگر مصرف بیش از الگوی مصرف باشد، مصرف مازاد در چارچوب ضوابط وزارت نیرو حساب خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ ادیانی در پایان گفت: وقتی که ما معیار تعیین می کنیم به دنبال آن یک نوع کار فرهنگی و آموزشی انجام می شود. این به آن معنا نیست که هر طور که می خواهند مصرف کنند به عبارتی دیگر افراط در مصرف ممنوع است. مصرف باید در قالب شاخص ها و ضوابط الگوی مصرف باشد./

برچسب ها

آموزش و پرورش، اخبار برگزیده، اصلاح الگوی مصرف انرژی، تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس، مجلس شورای اسلامی