نشست همفکری در خصوص راهکارهای ارتقای اشتغال و بررسی آخرین وضعیت طرح جامع وکالت با حضور دکتر جلالی

نشست همفکری در خصوص راهکارهای ارتقای وضعیت اشتغال و بررسی آخرین وضعیت طرح جامع وکالت باحضور دکتر جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.


برچسب ها

گزارش تصویری