مازنی مطرح کرد:

گردشگری یک بسته فرهنگی و اقتصادی است

عضو فراکسیون گردشگری مجلس گفت: گردشگری یک فعالیت موثر در عرصه ارتقای بهداشت روانی و اجتماعی است و همچنین تاثیرات اقتصادی به سزایی دارد.

 خانه ملت؛ احمد مازنی، عضوکمیسیون فرهنگی و فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، در برنامه" گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو درخصوص اقتصاد گردشگری و ظرفیت های داخل، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی نظام در حوزه گردشگری میزانی را مشخص کرده اند و زمانی که سیاست های کلی ابلاغ می شود؛قوای مختلف موظف هستند آنها را تبدیل به قانون و برنامه و زمینه های اجرایی آن را فراهم کنند.

وی افزود: برنامه ششم توسعه به موضوع گردشگری توجه و چارچوب هایی را برای این مقوله مشخص کرده است و مجلس به عنوان راس قانونگذار آمادگی انجام هرگونه اقدام در خصوص وضع قانون را دارد و اگر نیازی به اصلاح قوانین موجود باشد آمادگی کمک به این بخش را داریم.

مازنی توضیح داد: گردشگری یک بسته فرهنگی- اقتصادی است و همه اجزای نظام از جمله نهادها، ارگان ها و سازمان های مختلف باید به نوعی به این مقوله کمک کنند و باید باور کنیم گردشگری یک فعالیت موثر درعرصه ارتقای بهداشت روانی و اجتماعی است و تاثیرات اقتصادی به سزایی دارد.

عضوفراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون فرهنگی کمیته ای تحت عنوان گردشگری،صنایع دستی و میراث فرهنگی دارد و صنعت گردشگری در کشور ما به عنوان یک مسئله فرهنگی درنظر گرفته شده،درصورتی که در کشورهای اروپایی گردشگری زیرمجموعه ای از وزرات اقتصاد است،یعنی بسیاری از کشورها که در این امر موفق بوده اند گردشگری را به عنوان یک فعالیت اقتصادی تعریف کرده اند.

مازنی در پاسخ به این سوال که آیا نباید این سازمان در حوزه اقتصادی قرار بگیرد تا برنامه ریزی بهتری دراین خصوص انجام شود، بیان کرد: درحال حاضر سازمان میراث فرهنگی و حوزه اجرایی آن در بخش فرهنگی درنظر گرفته شده که یکی از نمایندگان در این راستا پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه برای گردشگری را ارائه داده و این پیشنهاد در دستور کار مجلس قرار دارد که ما موافق این امر هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دغدغه های فرهنگی جامعه درخصوص برابری کردن گردشگری و توریسم با مفاسد اجتماعی و اخلاقی است،تاکید کرد:به اعتقاد بنده درحال حاضر در حوزه کشورهای اسلامی و مسلمانان کشور ما جاذبه هایی برای جذب یک میلیارد مسلمان دارد،زیرا جاذبه های طبیعی، فرهنگی و باستانی زیادی داریم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد و فرهنگ، توریسم و صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، مجلس شورای اسلامی