کمالی پور تصریح کرد:

ایران باید نقش مخرب غرب و آمریکا در حقوق بشر را به اثبات برساند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری اجلاس سالانه حقوق بشر در ژنو گفت: باید ثابت کنیم نقش غرب و آمریکا در حقوق بشر منفی و مورد خدشه است.

 خانه ملت؛ یحیی کمالی پور در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "بدون خط خوردگی" اظهار کرد: «هر سال کشورهای غربی شرایطی ایجاد می کنند که متن اجلاس را به حاشیه ببرند و امسال نیز این شرایط مجددا تکرار می شود و از ایران انتقاداتی را خواهند داشت.»

وی افزود: «هیئت ایرانی باید به صورت مستند و با اشاره به رویکرد خود آن کشورها نسبت به حقوق بشر مطلب را مطرح کند؛ چراکه غرب ما را به مسائلی متهم می کند که خودشان سردمدار آن و نیز گرفتاری و مشکلات در دنیا و پرورش دهنده تحرکات ضد حقوق بشری هستند.»

کمالی پور گفت: «متاسفانه عمکرد مثبتی مبتنی بر واقعیت کشورها از دل این اجلاس استخراج نشده و امسال باید دید چه اتفاقی می افتد. امروز یک جنگ تمام عیار رسانه ای در ابعاد مختلف علیه ما راه اندازی شده؛ بنابراین باید با ابزار و سازمان های در اختیار واقعیت ها را [بیان کنیم].»

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: «باید غرب و امریکا را به این سمت بکشانیم که خود این کشورها که داعیه دار حقوق بشر هستند، در این عرصه با مشکلات اساسی رو به رو هستند؛ گرچه تا کنون در این زمینه موفق عمل نکرده ایم و اقدامات ما موثر واقع نشده است.»

کمالی پور گفت: «کمیسیون قضایی مجلس در تعامل جدی و سازنده با دستگاه قضا و خاصه کمیسیون حقوق بشر این قوه است و در این جلسات مواردی در راستای کاهش مشکلات و نمایاندن نقاط قوت خود به دنیا [مطرح شده است] اما هنوز در اول راه هستیم.»/

برچسب ها

اخبار برگزیده، جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر، دنیای غرب، رسانه های غربی، مجلس شورای اسلامی