پورمختار مطرح کرد:

مجلس در بعد نظارتی قوانین نیز نقش موثری دارد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برابر اصل ٧٦ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص به مجلس داده شده و نمایندگان می توانند در بعد نظارتی قوانین نیز ورود پیدا کنند.

 خانه ملت؛ برنامه بهارستان رادیو گفتگو با موضوع جایگاه نظارتی مجلس در ارزیابی وضع موجود و ضرورت بازنگری کمی و کیفی در خصوص آن و با حضور محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به روی آنتن رفت.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگوی بهارستان رادیو گفت وگو در این خصوص اظهار کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر قانون گذاری در بعد نظارتی قوانین نیز می توانند ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان می توانند درصورت وجود امری نادرست با اتکا به استناد قانونی که ممکن است در آن خلاء وجود داشته باشد نسبت به اصلاح، حذف یا وضع قانون جدید اقدام کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برابر اصل ٧٢ قانون اساسی کشور این اجازه صراحتا به مجلس داده شده که در تمام مسائل کشور قانون گذاری کند و در اصل ٧٦ قانون اساسی نیز حق تحقیق و تفحص به مجلس داده شده است.

پورمختار در مصاحبه با رادیو گفتگو بیان کرد: مجلس حق ورود به مسائلی از جمله طرح سوال و استیضاح را دارد و موظف است بر نحوه اجرا نظارت کند و درصورت وجود کاستی در رفتار دولت، این مسائل را مورد توجه خود قرار دهد.

وی با اشاره به یکی از وظایف اصل کمیسیون اصل ٩٠ بیان کرد: نظارت بر نحوه اجرا برابر اصل ٩٠ قانون اساسی به محلس بالاخص کمیسیون اصل ٩٠ محول شده است البته خود کمیسیون در ابتدا ورود پیدا نمی کند بلکه پس از شکایت افرادی از عملکرد قوای سه گانه به این مسئله ورود می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مجلس نیز در یک محدوده مشخصی و از طریق شکایت اشخاص، گزارش خود را در رابطه با مسائل عمومی به اطلاع مردم می رساند و درصورت وجود جرم یا تخلفی، این مسئله را به قوه قضائیه ارجاع می دهد.

پورمختار با بیان اینکه مجلس برآیند رای مردم است، گفت: مردم نمایندگانی را انتخاب کرده اند و باورشان بر این است که این نمایندگان مشکلاتشان را حل می کنند بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه سستی و انحراف باید همواره نظرات مردم را به یاد آورند.

وی در پایان بیان کرد: قریب به یک دهه است که جامعه ما درگیر مشکلات اقتصادی است و مردم تحت فشار و تحریم های دشمن بوده اند و اگر به این مسائل به درستی ورود کنیم، دیگر مسائل سیاسی جایی برای ورود به بعد نظارتی ما نخواهند داشت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 90، بهبود عملکردهای نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص، دستگاه های نظارتی، مجلس شورای اسلامی