زارع خبر داد:

بررسی اقدامات ارزی دولت در نشست فردای کمیته ساماندهی بازار ارز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از بررسی تصمیمات و اقدامات اخیر دولت در بازار ارز در نشست فردای کمیته ساماندهی بازار ارز مجلس خبر داد.

   خانه ملت؛ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای موضوع ساماندهی بازار ارز تشکیل شده که پیگیری های کمیته مذکور در زمینه بررسی مسائل ارزی کشور است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیته ساماندهی بازار ارز فردا در کمیسیون اقتصادی نشستی را برگزار خواهد کرد تا آخرین اقدامات و تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز مورد بررسی قرار بگیرد، البته در این نشست نخبگان کشور در بخش اقتصاد کشور حضور خواهند داشت.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه کمیته ساماندهی بازار ارز در کمیسیون اقتصادی موضوع انطباق اقدامات و برنامه های دولت با طرح دو فوریتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره الزامات ساماندهی بازار ارز بررسی می شود.

بررسی گزارش وزارتخانه های اقتصادی دولت درباره آثار سیاست های ارزی اخیر بر بازار سرمایه و بازار پول در جلسه فردای کمیسیون اقتصادی

زارع تصریح کرد: گزارش های وزارتخانه های اقتصادی دولت درباره آثار سیاست های ارزی جدید بر وضعیت بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین بر بازار سرمایه و بازار پول بررسی می شود.

وی ادامه داد: در جلسه فردای کمیسیون اقتصادی همچنین برنامه پیشنهادی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز با توجه به مکاتبات صورت گرفته با رئیس بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: جمع بندی نهایی در خصوص مسائل ارزی صورت می گیرد و در صورت توافق با دولت در زمینه مذکور،اگر نیاز به قانون جدید در این زمینه باشد پیگیری های لازم انجام می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز و پول، بازار پولی، تجارت، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی