خبر

مسیر شما: اخبار طرح دو فوریتی مربوط به ساماندهی بازار ارز به صحن علنی مجلس تقدیم می شود
طرح دو فوریتی مربوط به ساماندهی بازار ارز به صحن علنی مجلس تقدیم می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح سیاست های ارزی پس از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور و تیم ارزی دولت به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد.

   خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره نشست صبح امروز (دوشنبه، 17 اردیبهشت ماه) اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با دکتر لاریجانی گفت: در جلسه امروز موضوعات مختلف و کارشناسی درباره طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی بازار ارز مطرح و بررسی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم ارزی دولت در رابطه با طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی بازار ارز انجام شود تا جمع بندی های نهایی در این خصوص صورت گیرد که براساس آن نقاط قوت طرح تقویت و نقاط ضعف طرح مذکور رفع شود.

پورابراهیمی داورانی افزود: طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح سیاست های ارزی پس از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور و تیم ارزی دولت به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد./

نظر شما
مشخصات خبر