طیار مطرح کرد:

تسهیل مبادلات بانکی بین المللی با پیوستن ایران به کنوانسیونFATF

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون (FATF) را در تسهیل مبادلات بانکی بین المللی موثر دانست.

   خانه ملت؛ قرجه طیار درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون FATF گفت:ایران در سال های گذشته اقدامات مناسبی برای شفاف سازی در اقتصاد کشور انجام داده که می توان به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF)باید با لحاظ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی باید بصورت کارشناسی و حفظ منافع ملی بررسی شود.

طیار تصریح کرد:پیوستن ایران به کنوانسیون (FATF) در زمینه تسهیل مبادلات بانکی کشور موثر است چرا که در حال حاضر علاوه بر کارشکنی ها دشمنان در زمینه تسهیل مبادلات بانکی بین المللی مربوط به بانک های ایرانی، بحث پیوستن به (FATF) نیز مطرح است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در موضوع برجام جمهوری اسلامی ایران نشان داد که به تعهدات بین المللی پایبند است و بار دیگر مشخص شد نباید به آمریکایی ها اعتماد کرد اما در خصوص پیوستن به (FATF) باید توجه داشت با پذیرش کنوانسیون FATFعزم ایران در مبارزه با پولشویی به تمامی کشورها بار دیگر اثبات خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در سال های گذشته جمهوری اسلامی ایران شهدای زیادی در راه مبارزه با تروریسم تقدیم کرده است اما دشمنان همواره با تبلیغات منفی علیه ایران کار کرده اند که باید با بکارگیری دیپلماسی موثر با کارشکنی دشمنان مقابله کرد./

برچسب ها

اجرای پیمان های پولی، اخبار برگزیده، مجلس شورای اسلامی، مقابله با تروریسم، منافع ملی، پولشویی