امینی فرد با انتقاد از پایین بودن رقم تعرفه های پزشکی:

نرخ تورم دو برابر بیشتر از میزان افزایش تعرفه ها است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نرخ تورم دو برابر بیشتر از میزان افزایش تعرفه ها است، از پایین بودن رقم مقرر شده برای تعرفه های پزشکی انتقاد کرد.

خانه ملت؛ محمد نعیم امینی فرد درخصوص اظهارات مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی براینکه منابع کافی و جداگانه برای افزایش تعرفه های پزشکی درنظرگرفته شود، گفت: بیمه سلامت درحال حاضر از بیماری مزمن انباشت بدهی های سالیان قبل رنج می برد، بنابراین وقتی دراین شرایط بارتکلیفی جدیدی به آن تحمیل می شود؛ به طورحتم مشکلات این سازمان افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برابر نظام جاری و سیاست های کلی، پرداخت ها ازطریق سیستم بیمه ای انجام می شود، افزود: به طور طبیعی هرگونه افزایشی در هزینه های سلامت اثر اولیه بر روی سیستم بیمه ای داشته و درگام بعدی میزان پرداختی از جیب را افزایش می دهد، البته افزایش 5 درصدی تعرفه ها نسبت به سالیان گذشته ودر مقایسه با نرخ تورم جزیی و میزان ناچیزی است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه ها حداقل دو برابر کمتر از نرخ تورم در شرایط فعلی جامعه است، تصریح کرد: وقتی تعرفه ها برای سال جاری به میزان قابل قبولی افزایش پیدا نکرد، پیش بینی می شود که بیمه ها توانمندی بیشتری درپرداخت بدهی های خود داشته باشند؛ اما مشخص است که برای هر تکلیفی جدید باید منابع و اعتبارات آن درنظرگرفته شود، البته باید توجه داشت که درهنگام تنظیم ردیف های بودجه باید برای درصدی ازافزایش تعرفه ها اعتباراتی را مصوب کرد.

امینی فرد با تاکید براینکه حداقل افزایش تعرفه ها باید درتصویب بودجه سنواتی مورد توجه قرار می گرفت، گفت: درحال حاضر نمی توان اعتبار دیگری را برای بحث تعرفه ها درنظرگرفت، تنها می توان به شکل تخصیص های اضافه تر برای حوزه سلامت منابعی را مشخص کرد؛ به عنوان مثال می توان با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که اعتبارات مورد نیاز برای تعرفه 5 درصدی را تخصیص دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه به تعرفه هتلینگ میزانی افزوده نشده است، افزود: می توان پیش بینی کرد که افزایش تعرفه ها تا چه میزان بار اضافی به حوزه سلامت تحمیل خواهد کرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده