هوش مصنوعی و قانونگذاری (3) (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی)

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی هوش مصنوعی و قانونگذاری (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی) را مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز طی گزارشی با عنوان هوش مصنوعی و قانونگداری تصریح کرده است که هوش مصنوعی یک فناوری درحال تحول است که مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی برای آینده ترسیم کرده است. این فناوری ظرفیت آن را دارد که در نحوه زندگی، کار، یادگیری و اکتشاف و تعامل ما انقلابی ایجاد کند. پژوهشهای هوش مصنوعی میتواند اولویتهای ملی شامل افزایش رفاه اقتصادی، بهبود فرصتهای آموزشی، کیفیت زندگی و همچنین افزایش امنیت ملی و داخلی را تحکیم بخشد. بهدلیل این مزایای بالقوه، دولت ایالات متحده سالهای زیادی است که بر پژوهش‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است. با وجود این، مانند هر فناوری مهم دیگری که دولت فدرال به آن توجه دارد، در کنار فرصت‌های بسیار بزرگ موجود، ملاحظاتی وجود دارند که ضروری است برای جهت دهی کلی تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی وابسته به بودجه فدرال به آنها توجه جدی شود.

این گزارش می‌افزاید؛ در سوم ماه می 2016 کمیته ای فرعی با عنوان « یادگیری ماشین و هوش مصنوعی » در شورای ملی علوم و فناوری برای هماهنگی فعالیت‌های فدرال در زمینه هوش مصنوعی تشکیل شد. این کمیته فرعی در تاریخ 15 ژوئن 2016 از کمیته فرعی تحقیقات و توسعه شبکه و فناوری اطلاعات درخواست کرد که طرح راهبردی ملی تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند. کارگروه هوش مصنوعی در کمیته فرعی تحقیقات و توسعه شبکه و فناوری اطلاعات برای تعیین اولویت‌های راهبردی فدرال در پژوهشهای هوش مصنوعی با عنایت و توجه ویژه به محدوده‌ها و زمینه‌های دور از توجه و تمایل صنعت شکل گرفت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این موضوع که طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از اهداف را برای پژوهش‌های وابسته به بودجه فدرال تعیین می‌کند، تصریح می‌کند که پژوهش‌هایی که دولت و خارج از دولت آن را با بودجه فدرال انجام می‌دهد، مانند پژوهش‌های دانشگاهی که ملزم به رعایت اولویت‌های این برنامه هستند. هدف اصلی این پژوهش تولید فناوری و دانش هوش مصنوعی جدید برای فراهم کردن بازهای از مزایای مطلوب و کاستن تأثیرات نامطلوب آن بر جامعه است.

این گزارش راهبردهایی همچون ارزیابی و اندازه گیری فناوریهای هوش مصنوعی از طریق وضع استانداردها و معیاردهی‌ها، توسعه روش‌های اثربخش برای همکاری انسان و هوش مصنوعی، درک و تبیین تأثیرات اخلاقی، قانونی و اجتماعی هوش مصنوعی، اطمینان از ایمنی و امنیت سیستمهای هوش مصنوعی، توسعه مخازن داده عمومی مشترک و فضاهای آموزشی و آزمایشی هوش مصنوعی، زمینه سازی برای سرمایه گذاری بلندمدت در تحقیقات هوش مصنوعی و درک بهتر نیازهای کارکنان را برای رسیدن به هدف مذکور، معرفی می‌کند.برچسب ها

اخبار پژوهشی