مفتح:

آخرین اطلاعات از افزایش ۱۵ روز بخشودگی خدمت وظیفه فرزندان ایثارگران

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نشست این کمیسیون را تشریح کرد.

خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه جزء(2) بند(ب) ماده(6) قانون برنامه پنجساله ششم در دستور کار قرار داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در این طرح استفساریه سوال شده بود که آیا مطالبات سالهای گذشته شهرداری های کشور از محل 3 درصد گاز قدرالسهم شهرداری ها که در سال 96 وصول شده است طبق برنامه پنج ساله پنجم توزیع شود یا خیر؟

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: طراحان این طرح به دنبال آن بودند تا توزیع عوارض که سال های قبل گرفته شده بین شهرداری و دستگاه ها مطابق برنامه پنجم باشد، اما از آنجایی که این پول هزینه شده بود این حکم رد شد.

وی با اشاره به دستور بعدی کمیسیون بیان داشت: طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه ششم نیز مورد بررسی قرار گرفت این طرح درباره تسهیلاتی است که قانون برنامه برای فرزندان ایثارگران در نظر دارد.

این نماینده مجلس توضیح داد: طراحان به دنبال آن بودند که 15 روز دیگر به میزان بخشودگی خدمت وظیفه فرزندان ایثارگران افزوده شود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن مخالفت کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد، کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ماده 9 طرح مذکور را در زمینه واریز درآمدهای این قانون و هزینه کرد آن رای ایجاد اشتغال بررسی شد که تصویب این ماده به نشست بعدی موکول شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ایثارگری، خرید خدمت سربازی