نعمتی:

ایران تاکتیک به حداکثر رساندن تولید نفت را پیگیری می کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:با توجه به وضعیت موجود در بازار جهانی نفت باید ایران تلاش کند تا تولید نفت را به حداکثر برسد و از موضوعاتی که توسط آمریکایی ها مطرح می کنند نباید نگران بود.

    خانه ملت؛ بهروز نعمتی درباره قیمت این روزهای نفت در بازار جهانی گفت: باید پذیرفت قیمت نفت به قیمت واقعی و منطقی رسیده است و پیش بینی می شود قیمت ها با کاهش جدی روبرو نشود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر قیمت نفت ادامه داد:آمریکایی ها باید پاسخگوی بدعهدی خود نسبت پیمان های بین المللی باشند و در این رابطه باید به مردم آمریکا و کشورهای دنیا پاسخگو باشند.

نعمتی تصریح کرد:با توجه به وضعیت موجود در بازار جهانی نفت، باید جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا تولید نفت را به حداکثر برسد و از موضوعاتی که توسط آمریکایی ها مطرح می کنند، نباید نگران بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ترامپ حرف های متناقض زیاد مطرح می کند و باید توجه داشت نیاز بازار نفت بیش از آنچه هست که رئیس جمهور آمریکا فکر می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افت قیمت نفت، اقدامات ضدایرانی، امکانپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، ایالات متحده، مجلس شورای اسلامی