هم اکنون در حال برگزاری است:

جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی برجام و لوایح مرتبط با FATF

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع برجام بعد از خروج آمریکا و لوایح مرتبط با FATF خبر داد.

   خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس بیان داشت: این نشست دو دستور کار ادامه برجام بعد از خروج آمریکا و لوایح مرتبط با FATF را دنبال می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بحث بررسی ادامه برجام، وزیر امور خارجه گزارشی از مذاکرات خود با کشورهای اروپایی ارائه می دهند تا در نهایت مجلس تصمیم بگیرد برجام در مسیر جدید با 5 کشور ادامه پیدا کند یا خیر.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصویب لوایح سه گانه در ارتباط با FAFT گفت: مجلس لوایح مرتبط به کنوانسیون FATF را به تصویب رسانده اما قرار است مسئولان شورای عالی امنیت ملی در این زمینه در صحن غیر علنی گزارشی ارائه دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه غیر علنی امروز از هر فراکسیون دو نفر، یک نفر از سوی مرکز پژوهش ها و نمایندگان کمیسیون های مرتبط به این کنوانسیون و برجام به اظهارنظر خواهند پرداخت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، مجلس شورای اسلامی، مقابله با تروریسم، پولشویی