افضلی به خانه ملت پاسخ داد:

عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن مهر چیست؟

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از رشد قیمت واحدهای مسکن مهر، گفت: واگذاری این نوع واحدها به عنوان خوابگاه دانشجویی اقدامی مناسب بوده و می تواند از هدر رفت منابع انجام شده جلوگیری کند.

   خانه ملت؛ سیدحسین افضلی با اشاره به تصمیم جدیدی که در خصوص واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر اتخاذ شده است، گفت: استفاده از این نوع واحدها به عنوان خوابگاه دانشجویی اقدامی مناسب بوده و می تواند از هدر رفت منابع انجام شده جلوگیری کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری 50 هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهربه کمیته امداد نیز مصوبه مجلس را دارد، افزود: واگذاری این نوع واحدها علاوه بر ایجاد رونق دربازار، ساماندهی سریع مسکن مهر را ممکن می کند.

عدم وجود نقدینگی امکان تکمیل واحدهای مسکن مهر را نمی دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر به علت عدم وجود نقدینگی کافی امکان تکمیل و بهره برداری ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی بسیاری از واحدهای مسکن مهر در بسیاری از مناطق این است که قرارداد بسته شده اما چون نقدینگی از طرف صاحبان ساختمان ها پرداخت نشده به دلیل اینکه متقاضی نداشته یا اینکه برخی افراد پول را پرداخت نکردند پیمانکار نمی تواند کار را تمام کند.

وی با تاکید بر اینکه نبود نقدینگی امکان انجام خدمات جانبی را هم به پیمانکار نمی دهد، گفت: با توجه به این نوع مشکلات که پیش پای تکمیل واحدهای مسکن مهر قرار دارد از این رو در نظر گرفتن سازوکارهایی برای واگذاری هر چه سریع تر آن ها بهترین گزینه است.

دولت متقاضی برای واحدهای نیمه کاره مسکن مهر پیدا کند

افضلی با بیان اینکه دولت باید به دنبال پیدا کردن متقاضی برای واحدهای مسکن مهرباقی مانده باشد، افزود: رها سازی این نوع واحدها به هیچ وجه به صلاح نبوده و هدر رفت منابع انجام شده را با مستهلک شدن سازه در پی دارد.

وی گفت: با واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر نقدنگی ایجاد شده و به این ترتیب رونقی در بخش مسکن نیز سرازیر می شود.

نوسانات اخیربازار واحدهای مسکن مهر را نیز گران کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از افزایش قیمت مسکن مهر، افزود: قیمت مسکن مهر نیز از بخش ساختمان تبعیت کرده و در پی نوسانات اخیر رشد داشته است.

افضلی با بیان اینکه بخشی از رشد قیمت مسکن مهر به شرایط موجود حاکم بر صنعت ساختمان به علت تغییر قیمت ارز مربوط است، تصریح کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین رشد نرخ ها در حوزه دستمزد نیز نهایتا قیمت تمام شده ساختمان افزایش داده است.

هجوم سرمایه به بازار، مسکن را تحت تاثیر قرار داد

وی ادامه داد: از طرف دیگر در مقطعی یک مرتبه هجوم سرمایه به سمت مسکن رخ داد و پرداخت وام ها نیز به این امر کمک کرد که در پی آن افزایش قیمت مسکن مهر نیز رخ داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجموع افزایش قیمت ناشی از این واگذاری ها در مقایسه با پارامترهای دیگری که تاثیر داشته بسیار ناچیز است، گفت: اما با این حال این اقدام با ایجاد رونقی در مسکن مشکلات این بخش را به سمت حل شدن سریع تر هدایت می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تأمین نقدینگی، مجلس شورای اسلامی، مسکن مهر، مسکن و شهرسازی