قربانی:

پرداخت مطالبات داروخانه ها تا آبان سال گذشته

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلسط نسبت به وجود آمدن کمبود دارو ناشی از بی توجهی به پرداخت مطالبات سیستم دارویی کشور هشدار داد.

  خانه ملت؛ محمد حسین قربانی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات شرکت های دارویی و داروخانه ها از سوی بیمه ها، گفت: برای پرداخت مطالبات سیستم دارویی درتولید، پخش و داروخانه ها دربودجه سال 97 اقدامات مهمی ازجمله اختصاص 4 هزار و 200 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان درنظرگرفته شد، قطعا این اعتبار تنها برای حل مشکلات سیستم دارویی کشور است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی این اعتبار را صرف بدهی های بخش های مختلف کردند، افزود: اما این اعتبار فقط برای پرداخت مطالبات سیستم دارویی بود، بنابراین مشکلات پیش آمده دربرخی استان ها به همین دلیل است؛ از این رو وزارت بهداشت باید با نظارت کافی از هزینه کرد این اعتبار درحوزه های دیگر جلوگیری می کرد.

وی با تاکید براینکه مطالبات داروخانه ها طبق آمار تا آبان ماه سال 96 پرداخت شده است، تصریح کرد: اما عمده مطالبات سیستم تولید، پخش و حتی واردکنندگان دارو هنوز وجود داشته که تا حدودی تامین منابع دارویی را با چالش مواجه می کند، بنابراین پیشنهاد می شود از درآمدهای اختصاص هم شده برای پرداخت مطالبات داروخانه ها هزینه شود؛ البته با وجود برخی مشکلات شائبه هایی مبنی بر کمبود داروهای خاص درکشور ایجاد شد، اما خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده تا کنون کمبود دارویی به وجود نیامده است.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه درصورت بی توجهی به پرداخت مطالبات سیستم دارویی شرایط حادی درتامین دارویی مورد نیاز کشور به وجود می آید، گفت: این حق برای بخش خصوصی محفوظ است که به دنبال دریافت مطالبات خود باشد، البته از تدابیر دولت و اختصاص سوبسید ارز برای حوزه دارو تا حدودی مشکل رفع خواهد شد./

برچسب ها

اخبار، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، تسویه مطالبات، داروخانه ها، مجلس شورای اسلامی