مفتح:

تامین ارز صرافی ها با دولت نباشد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: بانک مرکزی تنها باید ناظر بر فعالیت صرافی های باشد نه اینکه عهده دار تامین ارز آنها شود.

   خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح با اشاره به بازگشت صرافی ها به بازار ارز به واسطه سامانه نیما، اظهار داشت: صرافی ها واحدهایی هستند که باید در حوزه اقتصای فعال شوند؛ اما دولت نباید تعهدی در خصوص تامین ارز آنها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس با تاکید براینکه بانک مرکزی تعهدی نسبت به تامین ارز صرافی ها ندارد، تاکید کرد: باید اجازه داده شود صرافی ها با خرید و فروش ارز و کسب سود به فعالیت خود بپردازند وبانک مرکزی تنها به عنوان ناظر بر فعالیت، خرید و فروش آنها را نظارت جدی و مستمر داشته باشد.

نمایند مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه صرافی ها مانند واحدهای صنفی دیگر هستند، گفت: دولت بعد از صدور مجوز به واحدهای صنفی بر نحوه عملکرد آنها نظارت می کند، به طور مثال ماست فروشی هر روز صبح منتظر نیست تا دولت به او ماست برساند این نکته در باره واحدهای ارزی نیز صادق است.

وی بیان داشت: به همین ترتیب دولت نباید ارز به صرافی ها برساند بلکه باید فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی باشد و اجازه دهد صرافی ها با خرید و فروش و کسب سود کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارز بانک مرکزی تنها باید برای سیستم بانکی و گشایش اعتبارات و سیاست هایی که بانک اعلام می کند باشد و این ارز باید در اختیار اقتصاد ایران قرار گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز مبادله ای، ارز و پول، صرافی ها، مجلس شورای اسلامی