جلودارزاده:

شرایط خاص کشور مانع اجرای قانون کسب و کار بوده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در سال ۹۰ زمانی که فشارهای اقتصادی بر کشور حاکم بود تصویب شد و شرایط خاص کشور موجب شده این قانون به طور کامل اجرایی نشود.

  خانه ملت؛ سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص چالش های بهبود مستمر فضای کسب و کار، اظهار کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در 29 ماده به تصویب رسیده و دارای 53 حکم است، اکثر احکامی که در این 29 ماده ذکر شده زمینه را برای افزایش شاخص های کسب وکار جهانی فراهم می کند.

وی در رابطه با چالش موجود بر سر راه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: این قانون در سال 90 زمانی که فشارهای اقتصادی بر کشور حاکم بود تصویب شد و شرایط خاص کشور موجب شده این قانون به طور کامل اجرایی نشود و از 53 حکم تنها 10 حکم آن اجرا شده است.

جلودارزاده بیان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ویژه در خصوص این قانون تشکیل شده است ما با تمام دستگاه های اجرایی که موظف به انجام این امور بودند جلسات متعددی برگزار کردیم و در درجه اول توجه دولت را به سمت قسمت هایی که دارای گره کور بوده جلب کرده ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر اشکالات و ابهامات شاخص تجارت فرامرزی در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پیدا کرده ایم که این مسائل در کمیسیون با حضور وزاری مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه افزود: زمانی که برای یک قانون 6 ماه مهلت گذاشته می شود که آیین نامه آن تصویب شود و شاهد این هستیم که پس از گذشت 6 سال هنوز این امر رخ نداده لذا نهاد ناظر در این رابطه ضعف داشته است.

جلودارزاده تصریح کرد: یکی از چالش های موجود عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است و از طرف دیگر مسئله نظارت نیز در کشور ما دارای ضعف هایی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در برنامه پنج ساله ششم مسئله شاخص های بین المللی فضای کسب و کار را درنظر گرفته ایم و میزان مشخصی رشد نیز برای آن معین کرده ایم که باید به نتیجه برسیم.

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید پایدار، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، مجلس شورای اسلامی