عثمانی تشریح کرد:

چرا شاخص های بورس در هفته های گذشته افت کرده است؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، توضیحاتی پیرامون افت شاخص های بورس در هفته های گذشته ارائه کرد.

   خانه ملت؛ محمد قسیم عثمانی با اشاره به افت شاخص های بورس در ابتدای سال جاری، گفت: بازار بورس بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسی است تا مسائل اقتصادی، لذا خروج آمریکا از برجام و تهدیداتی که متعاقب آن اتفاق افتاده و می افتد در کاهش افت شاخص های بورس موثر بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاثیر مولفه های سیاسی بر بازار بورس، افزود: افت شاخص های بورس به مولفه های اقتصادی ارتباطی ندارد و بیشتر مولفه های سیاسی بوده که برروی بورس تاثیر گذاشته است.

خصوصی سازی برای کشور یک الزام است

وی ادامه داد: اگر بتوان وضعیت باثبات تری از لحاظ سیاسی پیدا کرد، شاخص های بورس وضعیت امیدوارکننده تری از وضع موجود پیدا می کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خصوصی سازی در حال حاضر برای کشور یک الزام است، یادآور شد: این موضوع که خصوصی سازی چه میزان می تواند روی شاخص کل بورس و گردش بورس اثر بگذارد جای تردید وجود دارد و به نظر بنده خیلی تاثیری ندارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعداد شرکت های باقی مانده سودده که در اختیار دولت است قابل توجه نیست و عمده شرکت های باقیمانده شرکت های زیان ده هستند که واگذاری آنها به بخش خصوصی و ورود آنها به بورس محرک شاخص بورس نیست./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افت شاخص بورس، بازار بورس، بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی