کوهکن:

باور مشترک در اهمیت حمایت از تولید داخلی، میان سه قوه بوجود آمده است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اظهار به اینکه در گذشته باور مشترک در مورد اهمیت حمایت از تولید داخلی، میان سه قوه وجود نداشت، گفت: با انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری باور مشترک برای حمایت از تولید کالای ایرانی بوجود آمد.

 خانه ملت؛ برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع شعار سال حمایت از تولید داخلی و با حضور محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی آنتن شد.

محسن کوهکن با اشاره به لزوم اتحاد میان قوا برای تحقق شعار سال گفت: به حکم عقل، منطق، شرع و قانون هر سه قوه یک وظیفه ذاتی دارند که انجام وظایف در حوزه تکالیف و اختیارات خودشان را با همگرایی با دیگر قوا به بهترین شکل ممکن با ارتقای کیفیت حوزه خدمات کاری خودشان انجام دهند. پس در مرحله نظری مشکلی نداریم.

وی با اظهار به اینکه در گذشته باور مشترک در مورد اهمیت حمایت از تولید داخلی، میان سه قوه وجود نداشت، در عین حال بیان کرد: وقتی که مقام معظم رهبری شعار سال را انتخاب کردند که بسیار کارشناسی و حساب شده و عمیق است؛ یعنی باور مشترک برای اینکه ما در سال 97 حتما باید گرای خودمان را به سمت اولویت حمایت از تولید کالای ایرانی بچرخانیم، لذا به باور مشترک هم رسیدیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس به مجلس اشاره کرد و گفت: از نظر مجلس، آن چیزی که در قوانین پیش بینی شده، حداقل تضمین لازم برای ارتقای سطح فعالیت های داخلی برای رونق تولید داخلی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در قانون پیش بینی شده است.

وی در خصوص هیئت رفع موانع کسب و کار به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید گفت: در این هیئت مسئولیت بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است. از مجلس دو نفر عضو هستند، از دستگاه قضایی، نماینده دادستان کل کشور، دیوان عدالت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس شورای اصناف، رئیس اتاق تعاون و برخی از افراد دیگر در آنجا حضور دارند، یعنی یک ترکیب فرا قوه ای، حتی با حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی.

کوهکن به اختیارات این هیئت پرداخت و عنوان کرد: اختیاری که این هیئت دارد این است که غیر از مصوبات مجلس و مصوبات هیئت دولت، اگر ببیند بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی با رونق بخشیدن و یا با برداشتن موانع و یا با کم کردن مسیر بروکراسی و رسیدن به نتیجه، مخالفتی دارد اختیار دارد این بخش نامه ها را ابطال کند.

وی به یکی از اقدامات این هیئت اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای این هیئت در خصوص سازمان میراث فرهنگی است بطوریکه ضوابط و مقررات درون سازمانی این سازمان برای صدور مجوز در حوزه کسب و کار در این زمینه را تعدیل کرده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، مجلس شورای اسلامی