وقف چی مطرح کرد:

مدیریت بهینه و فرهنگ سازی دو عامل اصلی برای کاهش مصرف آب

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه باید قبل ازهر اقدامی مدیریت آب را مورد توجه قرار دهیم، گفت: در کنار مدیریت باید فرهنگ مصرف را نیز ارتقاء دهیم. متاسفانه اسراف در کشور بسیار زیاد است و برای اصلاح باید از خودمان شروع کنیم.

 خانه ملت؛ برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت و گو با موضوع جیره بندی آب و با حضور علی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

علی وقف چی در آغاز درباره میزان مصرف آب در بخش های مختلف گفت: بخش شرب، حدود سه الی چهار درصد از منابع آبی را مصرف می کند و بیش از 90 درصد از مصارف آب در زمینه کشاورزی است. بنابراین مدیریت مصرف آب نخستین فاکتور و عامل موفقیت یک کشور در زمینه مصرف آب است.

وی خاطرنشان کرد: خیلی از کشورها که حتی با بحران آب نیز مواجه نیستند، اما مدیریت آب آنها بسیار سختگیرانه و بهتر است و در واقع به مسئله آب بها می دهند.

وی اضافه کرد: یکی از مباحث اساسی که باید مورد توجه قرار دهیم این است که ارزش واقعی آب یا به نوعی اقتصاد آب را در زندگی وارد کنیم. این به آن معنی نیست که محصول برای کشاورزی گران تمام شود و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، نمی توان با بحران آب مقابله کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه باید قبل از هر اقدامی مدیریت آب را مورد توجه قرار دهیم، عنوان کرد: در کنار مدیریت باید فرهنگ مصرف را نیز ارتقاء دهیم. متاسفانه اسراف در کشور بسیار زیاد است و برای اصلاح باید از خودمان شروع کنیم.

وی اشاره کرد: در یکی از شهرها یک توریست صد متر جابجا شد و پیاده رفت تا آب اضافه لیوان را پای یک درخت بریزد و این قطعا نتیجه یک فرهنگ سازی است که مردم نیز باید در این حوزه فرهنگ خودشان را ارتقاء دهند. مدیران و متولیان فرهنگی مانند هنرمندان باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازند، قیمتی که بابت آب گرفته می شود، قیمت واقعی نیست. مردم باید آن را به عنوان یک سرمایه نزد تمام ملت بدانند.

وقف چی همچنین بر دیگر مواردی که در مصرف صحیح آب اثرگذار هستند، اشاره کرد و عنوان داشت: علاوه بر لزوم فرهنگ سازی، بعضی از خلاء های قانونی را نیز باید پوشش دهیم. در زمان استحمام یک سوم آبی که می خواهیم استفاده کنیم، برای گرم شدن آب سرد صرف می کنیم و این قطعا نیاز به تجهیزات بهینه است و این موضوع در امر ساخت و ساز و زیرساخت ها باید مورد توجه قرار گیرد./

برچسب ها

آب شرب، اخبار برگزیده، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی، مجلس شورای اسلامی