اسماعیلی:

اقتصاد بدون نفت عدم استفاده از درآمدهای نفتی در امور جاری است

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی، گفت: در حال حاضر چرخش در آمدهای معدنی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که می تواند تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.

   خانه ملت؛ داریوش اسماعیلی در خصوص ظرفیت معادن در تحقق اقتصاد بدون نفت، اظهار داشت: مفهوم اقتصاد بدون نفت این نیست که از درآمدهای نفتی هیچگونه استفاده نشود بلکه عدم استفاده از درآمدهای نفتی در امور جاری است، اگر از درآمدهای نفتی در بحث‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود اشکالی ندارد.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر چرخش در‌آمدهای معدنی حدود 100هزار میلیارد تومان است که می‌تواند تا 4 برابر افزایش پیدا کند، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی قطعا می‌توانند تا حدود 500هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند و این موضوع با داشتن برنامه و مدیریت شدنی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسیدن به اقتصاد بدون نفت و تکیه بر درآمدهای دیگر از جمله درآمدهای معدنی نیازمند برنامه بلند مدت است، ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید، قانون معدن و قانون کسب و کار در حال تهیه نقشه راه معدن و برنامه چهار ساله هستیم که بالغ بر 70 بند است.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: اگر نقشه راه معدن تهیه و در اجرای آن نیز دولت موفق شود می‌توانیم گام‌های اساسی را در راستای دست یابی و تحقق اقتصاد بدون نفت برداریم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید پایدار، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد معدنی، رفع موانع تولید، مجلس شورای اسلامی