ملکشاهی خبر داد:

افزایش مجازات مرتکبین جرم علیه کودکان و نوجوانان

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان، لایحه ای جامع و کامل است که در آن وظایف و تکالیف سازمان های مرتبط تعیین و مجازات مرتکبین جرم افزایش یافته است.

 خانه ملت؛ الهیار ملکشاهی اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مربوط به افراد زیر 18 سال است که هدف آن حمایت از این قشر در مقابل جنایاتی است که علیه آنان رخ می دهد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس افزود: این لایحه بیش از 50 ماده دارد، که چندی پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و هم اکنون در نوبت بررسی صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

ملکشاهی گفت: ما پیش از این قانون جامعی در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نداشتیم و قوانین به صورت عمومی برای آنان اجرا می شد، ولی در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجازات مرتکبین جرم علیه کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان افزایش می یابد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس اظهار داشت: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، وظایف و تکالیف نهادها، سازمان ها و وزارت خانه هایی که مرتبط با کودکان و نوجوانان همچون وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، دستگاه قضایی ، صدا و سیما وزارت کار را مشخص و تکالیفی برای آنان تعیین کردیم.

به گزارش ایرنا؛ وی یادآور شد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گرفته است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، طرح ها و لوایح، مجلس شورای اسلامی، مسائل کودکان و نوجوانان، کودک آزاری