عارف در گفت وگو با خانه ملت:

نقش مجلس در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

رییس فراکسیون امید مجلس، معتقد است که دولت باید قطعا عنان کار را دست گرفته و پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی شود.

   خانه ملت؛ محمدرضا عارف با بیان اینکه بحث فساد در کشور جدی است، گفت: باید همان مسیری که در فرمان رهبری در دهه 80 برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند چراکه وضعیت فساد در کشور نگران کننده است.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید قطعا عنان کار را دست گرفته و پیشتاز مبارزه با فساد شود، افزود: دولت در این مسیر به کمک مجلس و قوه قضاییه نیاز دارد که اگر سه قوه از این موضوع حمایت کنند می توان شرایط را تغییر داد.

مجلس باید حتما به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمک کند

وی ادامه داد: در مجلس فراکسیون شفافیت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت پیگیری می کند و اولویت فراکسیون امید نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به زمزمه هایی برای احیای مجدد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، یادآور شد: مجلس باید حتما به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمک کند، چراکه بسیاری از تصمیماتی که در این شورا اخذ می شود به تدوین قانون نیاز دارد.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس از هر تصمیمی که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اخذ شود با توجه به شرایط کنونی حمایت می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، شفافیت، فساد اقتصادی، مبارزه با فساد، مجلس شورای اسلامی