حسنوند:

اختیاراتی در بودجه سال ۹۷ داده شده که در مواقع حساس تغییراتی در بودجه اعمال شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر قرار باشد در موضوع فروش نفت با مشکل مواجه شویم کمیسیون های «انرژی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» و سایر مقامات دولتی باید تصمیماتی را برای شرایط کشور اتخاذ کنند.

  خانه ملت؛ فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس با اشاره به تغییرات بودجه سال ۹۷ براساس شرایط فعلی کشور، گفت: برخی از اتفاقات در بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده است.

وی افزود: در بودجه سال ۹۷ اختیاراتی داده بودیم که در مواقع حساس تغییراتی در بودجه اعمال شود.

به گزارش میزان؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد در موضوع فروش نفت با مشکل مواجه شویم کمیسیون‌های «انرژی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» و سایر مقامات دولتی باید تصمیماتی را برای شرایط کشور اتخاذ کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افت درآمدهای نفتی، اقتصاد نفتی، بررسی بودجه، مجلس شورای اسلامی