گودرزی پس از ارائه گزارش نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی:

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات فراقوه ای

عضو کمیسیون امنیت ملی راه تحقق اقتصاد مقاومتی را مشارکت و همدلی تمام دستگاه ها و قوا دانست و افزود: با تعصبات سازمانی و رفتارهای انفرادی نمی توان بر فشارهای اقتصادی فائق آمد.

 خانه ملت؛ مسعود گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش نماینده دولت در خصوص نحوه اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" با اعتقاد بر اینکه باید با کار تیمی، مشارکتی و استفاده از همه دستگاه ها به دنبال حل مشکلات اقتصادی بود، گفت: مگر هدف از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشرفت اقتصادی، دفع تکان های اقتصادی و ... نیست؟ مگر این سیاست ها برای تسهیل امر تجارت و رشد اقتصاد تدوین نشده اند که تا این میزان در اجرا ناکام مانده اند؟

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران افق ها به خوبی ترسیم می شوند، اما در اجرا به شدت مشکل داریم، افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی روشن و شفاف است و اگر چه دولت باید متولی اجرای این سیاست ها باشد، اما تمام قوا و دستگاه ها باید در کنار قوه مجریه بوده و آن را حمایت کنند، چرا که اکنون در جریان جنگ اقتصادی قرار گر فته ایم.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تشکیلات فراقوه ای تشکیل شود، اضافه کرد: نه تنها این تشکیلات به درستی تشکیل و تداوم نیافته است، بلکه خروجی جلسات باید به درستی پایش شوند که این اتفاق نیز رخ نداده است، ضمن آنکه بخش خصوصی در این ماجرا نقش شفاف و روشنی ندارد، در حالی که ما باید از ظرفیت آنها برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

گودرزی با انتقاد از تعصب های سازمانی در اجرای سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید با تمام ظرفیت قوا وارد شویم نه با تعصب های سازمانی، در واقع مشکل اجرای قانون است، اما در صورت رفتارهای فراقوه ای می توان بر این مشکل فائق شد./

برچسب ها

اجرانشدن قوانین موجود و ضعف در نظارت، اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی