دلخوش اباتری تاکید کرد:

نتیجه هزینه بالای تولید چای

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه تغییرکاربری اراضی گیلان برای قیمت نامناسب برگ سبز چای و عدم همخوانی هزینه تولید با بازارفروش ایجاد شده است،گفت:دولت چای را در سبد نهادهای حمایتی قرار نمی دهد.

   خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش اباتری درباره وضعیت چایکاران در استان گیلان، گفت: قیمت نامناسب دولت در خرید برگ سبز چای یکی از دلایل تغییرکاربری اراضی چای در گیلان است و این درحالی است که بالا بودن هزینه کارگر و کارخانجات با نرخ فروش چای همخوانی ندارند،بنابراین با این اوصاف ماندگاری در تولید چای برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:دولت چای را در سبد حمایتی نهادها قرار نمی‌دهد؛بنابراین مشخص است که چای داخلی بازار فروش مناسبی نخواهد داشت و این درحالی است که مصرف120 هزارتن چای درکشور در شرایطی است که تولید چای ما در کل کشور تنها به 18 هزار تن می‌رسد،بنابراین با اوصاف مشخص است که چای قاچاق وارد کشور می‌شود.

دلخوش افزود:اگر دولت در سبد حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی،وزارت کار محصول چای داخلی را جهت توزیع قرار دهد؛می‌توان بازار چای گیلان را نیز به نحو مطلوب ساماندهی کرد تا کشاورزان با ایجاد بازار فروش مطمئن در راستای تولید دلگرم شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تغییرکاربری اراضی گیلان برای قیمت نامناسب برگ سبز چای و عدم همخوانی هزینه تولید با بازار فروش ایجاد شده است یادآورشد: دولت چای را در سبد نهادهای حمایتی قرار نمی‌دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تغییر کاربری اراضی، تولید چای، خرید تضمینی، مجلس شورای اسلامی