دهقانی:

شرط الحاق به کنوانسیون ها حفظ منافع ملی و ارتباط با قانون اساسی است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «شروط این کمیسیون درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منافع ملی را حفظ می کند»، گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، مجلس در بررسی مجدد CFT عاقلانه، با تدبیر و انقلابی عمل خواهد کرد.

 خانه ملت؛ کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان درباره بررسی معاهده‌ها و کنوانسیون‌ها، گفت: رهبر معظم انقلاب دیدگاه کلی را درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح کردند مبنی بر اینکه تجربه تاریخی وجود دارد که تمامی کنوانسیون‌ها توسط نظام سلطه ایجاد شده و این کشورها تاسیس‌کننده کنوانسیون‌ها و حامی آن بودند.

وی افزود: بعضی از این کنوانسیون‌ها در ظاهر به دنبال تامین منافع همه کشورهاست اما گاهی می‌بینیم که تنها منافع چند کشور بزرگ را تامین می‌کنند به همین دلیل مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشتند که در بررسی کنوانسیون‌ها مجلس باید به جای آن قانون وضع کند که خوشبختانه این رویه در طول سالیان گذشته در مجلس طی شد. نمونه آن معاهده و کنوانسیون‌هایی همچون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم است که مجلس به اصلاح قوانین گذشته یعنی قانون پولشویی و قانون مربوط به تامین مالی تروریسم پرداخت.

دهقانی با تاکید بر اینکه «شرط الحاق به کنوانسیون‌ها حفظ منافع و مصالح ملی و ارتباط با قانون اساسی است» گفت: در صورتی که کنوانسیون‌ها مغایرتی با قانون اساسی و منافع ملی نداشته باشد به قانون در کشور ما تبدیل می‌شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بررسی CFT در این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی در زمان بررسی این لایحه شرط‌هایی را تعیین کرد، دولت نیز حق تحفظ‌ها و بیانیه تفصیلی داشت که بر اساس تمامی اینها اگر در مواردی کنوانسیون با قانون اساسی و منافع ملی مغایرت داشته باشد ما می‌توانیم از آن خارج شویم البته به هر صورت قبل از صحبت‌های رهبری، مجلس دو ماه بررسی این لایحه را مسکوت گذاشت تا همه جوانب آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه «مجلس در ادامه بررسی CFT با دقت و بینش بیشتر و عاقلانه و با تدبیر عمل می‌کند» گفت: قطعا در بررسی این موضوع نظرات مقام معظم رهبری لحاظ خواهد شد، با توجه به صحبت‌های اخیر ایشان ما عاقلانه، با تدبیر و انقلابی عمل می‌کنیم./

برچسب ها

اجرای پیمان های پولی، اخبار برگزیده، مجلس شورای اسلامی، مقابله با تروریسم، منافع ملی، پولشویی