پور ابراهیمی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان:

گسترش روابط بانکی میان ایران و گرجستان تسهیل و تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور را به دنبال دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان ضمن اشاره به ظرفیت های متقابل میان دو کشور بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی تأکید کرد.

 خانه ملت؛ شالوا کیکناولیدزه رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان امروز یکشنبه (3 تیرماه) با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیت های متقابل میان دو کشور بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی تأکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: گسترش روابط بانکی میان ایران و گرجستان، تسهیل و تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور را به دنبال دارد.

وی افزود: باتوجه به ظرفیت های متقابل و فرصت های سرمایه گذاری میان دو کشور، توسعه مناسبات اقتصادی در راستای گسترش سایر همکاری ها مورد توجه است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موضوع حمل و نقل خاطر نشان کرد: توجه به حمل و نقل و ترانزیت سبب تسهیل و ارتقاء تعاملات دو کشور در زمینه های مختلف از جمله همکاری های اقتصادی و گردشگری می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت نقش کمیسیون اقتصادی مشترک اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیشبرد اجرای پروژه های مشترک میان دو کشور حمایت می کند.

شالوا کیکناولیدزه رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان در این دیدار ضمن تأکید بر تداوم همکاری ها میان دو کشور گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی نشان دهنده همکاری های فشرده اقتصادی میان ایران و گرجستان است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان ضمن تشریح پتانسیل های موجود در گرجستان خاطر نشان کرد: با وجود مناسبات گسترده میان دو کشور، زمینه های مشترک فراوانی وجود دارد که می تواند مورد بهره برداری بیشتر قرار گیرد.

شالوا کیکناولیدزه با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشورها از مسائل مورد توجه در منطقه است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تقویت همگرایی پارلمانی، جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، مسائل اقتصادی، گرجستان