در گفت وگو با رحیمی جهان آبادی:

تشریح اهمیت مذاکره برجامی با طرف اروپایی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس معتقد است حتی اگر ۱۰ درصد هم ظرفیت مذاکره با اروپایی ها وجود داشته باشد باید از آن استفاده کنیم.

   خانه‌ ملت؛ جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به روند مذاکرات برجامی با اروپایی ها و روس‌ها و چینی ها گفت: نقش اروپا در مذاکراتی که انجام دادیم خیلی کلیدی تر از چینی ها و روس ها است و کاری که آنها می توانند انجام دهند از چین و روسیه بر نمی آید.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر اروپایی ها از اجرای برجام کنار بکشند، کاری از چین و روسیه در راستای اجرای مفاد برجام بر نمی آید.

وی افزود: اروپایی ها می توانند روی سیاست و رویکرد آمریکایی ها تأثیر داشته باشند و این تأثیر را چین و روسیه ندارند از این رو باید همواره راه مذاکره با اروپایی ها را باز گذاشت تا نتیجه نهایی حاصل شود.

رحیمی جهان آبادی در ادامه با تأکید بر اینکه مذاکره با اروپایی ها، چینی ها و روس ها باید ادامه پیدا کند، یادآور شد: قطعا اولویت جمهوری اسلامی اروپایی ها نیستند چرا که چین و روسیه شرکای تجاری و سیاسی ما هستند با این حال باید به مذاکره با هر دو طرف ادامه پیدا کند و توجه بیش از حد به این دو کشور نباید اروپایی ها را برای ما مغفول بگذارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حتی اگر بسته پیشنهادی اروپایی ها طی دو هفته آینده باب میل ما نباشد، نباید قضیه مذاکره را تمام کنیم، خاطرنشان کرد: حتی اگر 10 درصد هم ظرفیت مذاکره با اروپایی ها وجود داشته باشد باید از آن استفاده کنیم./

برچسب ها

اتحادیه اروپا، اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، توافق هسته ای، مجلس شورای اسلامی