موسوی بیوکی:

کاهش تعرفه ها نخستین پازل رشد صادرات است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تقویت صادرات در کشور منوط به تکمیل پازل های بسیاری است، گفت: دولت باید بخش خصوصی را ترغیب به تکمیل زیرساخت های بندری کند.

  خانه ملت؛ سیدابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به اینکه تعرفه صادرات در بنادر دریای خزر تا 7 درصد شامل تخفیف شده است، گفت: با توجه به اینکه ایران در دریای خرز مراودات زیادی با کشورهای مختلف از جمله روسیه دارد اعمال چنین تخفیف هایی می تواند حجم صادرات کشور را افزایش دهد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه بیشترین مراودات ایران در بنادر دریای خزر با کشور روسیه است، افزود: با توجه به اینکه روسیه در تحریم قرار گرفته ما می توانیم با تامین مواد غذایی این کشور ارزآوری خوبی را رقم بزنیم.

مراوده ایران با روسیه در بنادر دریای خزر مبتنی بر صادرات است

وی با تاکید بر اینکه مراوده ایران با روسیه در بنادر دریای خزر مبتنی بر صادرات است، تصریح کرد: کاهش تعرفه ها یکی از راهکارهایی است که می تواند تجار ایرانی را تشویق به حضور بیشتر در عرصه برای صادرات کند؛ اما متاسفانه آماده نبودن بسترهای صادرات و امکانات بندری در کشور از جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری همچون بیمه شرایط صادرات در کشور را سخت کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برای توفیق در صادرات ضمن کاهش تعرفه ها باید سایر ملزومات را نیز فراهم کنیم، گفت: با رویه فعلی و کاهش صرف تعرفه ها تنها یک پازل بهبود وضعیت بازار صادرات محقق شده است.

دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت های بندری استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت های بندری استفاده کند، افزود: حضور بخش خصوصی در این حوزه نیازمند ارایه مشوق های کارآمد است از این رو باید تمهیدات لازم اندیشیده تا پازل کامل شود.

موسوی بیوکی با بیان اینکه ایجاد تفاهم میان دولت و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت صادرات در کشور لازم است، تصریح کرد: اگر تعرفه صادراتی به صفر هم برسد در شرایط فعلی باز هم کافی نبوده و پازل تکمیل نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس بارها در خصوص کمک به دولت برای برداشتن موانع صادرات اعلام آمادگی کرده، ادامه داد: دولت باید با بررسی شرایط هر نوع قانونی که برای بهبود وضعیت لازم با ارایه لایحه به مجلس آن را محقق کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید با افزایش تعامل بهبود شرایط را رقم بزنیم، گفت: کمیسیون عمران مجلس نیز با برگزاری نشست های مستمر کمک کننده این مهم خواهد بود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح تعرفه ها، بخش خصوصی، تجهیزات حمل و نقل، توسعه صادرات، مجلس شورای اسلامی