کریمی:

تولید با افزایش نرخ سود بانکی به کُما می رود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ سود بانکی ر ا به زیان بخش تولید دانست.

   خانه ملت؛ علی اکبر کریمی درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش نرخ سود نرخ بانکی گفت: بدیهی است مسائل اقتصادی به هم ارتباط دارند به نحوی که تصمیم گیری و سیاست گذاری در هر بازار می تواند بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ سود بانکی در کشور در سال های گذشته بالا بوده و از مولفه های اقتصادی پیروی نکرد بطور مثال با وجود تک رقمی شدن نرخ تورم اما نرخ سود بانکی با این نرخ متناسب نشد.

افزایش نرخ سود بانکی اقدام غیرمنطقی محسوب می شود

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد:در سال های گذشته علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی تنها دو درصد کاهش یافت؛ البته متاسفانه با انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصد عملا کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی نیز بی تاثیر شد.

کریمی در ادامه گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود:افزایش نرخ سود بانکی اقدام غیرمنطقی محسوب می شود چرا که به بخش تولید زیان وارد می کند. در حال حاضر بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی روبرو است و نمی تواند شوک جدیدی تحمل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:مدیریت نقدینگی با روش های کارشناسی امکان پذیر است و نباید به بهانه مدیریت نقدینگی، نرخ سود بانکی را افزایش داد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انحراف نقدینگی از بخش تولید، مجلس شورای اسلامی، مسائل اقتصادی، نرخ سود بانکی