پورابراهیمی تشریح کرد:

سه طرح کمیسیون اقتصادی برای بهبود شرایط اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه طرح کمیسیون برای بهبود شرایط اقتصادی را تشریح کرد.

   خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سه ماموریت صحن به کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: یکی از مباحثی که کمیسیون پیگیر آن است استقلال بانک مرکزی است، در این زمینه اختلاف جدی و با سابقه ای بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد برای استقلال بانک مرکزی باید مسیر را از ابتدا مسیر را طی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس سال گذشته موضوع را پیگیری کرد ؛اما شورای نگهبان با تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع طرح را تایید نکرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات بدتری گرفته شد و استقلال بانک مرکزی کمرنگ تر شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در قانون جدید این موارد اصلاح شده و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع را پیگیری می کنیم تا آخر سال در صحن علنی تصویب و نهایی شود.

وی در خصوص ایجاد بانک توسعه ای توضیح داد: بحرینی به عنوان رئیس کمیته پول و مالی کمیسیون پیش نویس طرح ایجاد بانک توسعه ای را نهایی کرده است و پیشنهاداتی در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی نیز ارائه شده است تا در نهایت با رایزنی با دولت ایجاد بانک نهایی و تصویب شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: در زمینه ایجاد بانک توسه ای بحرینی با سیف و کرباسیان نشست داشته و قرار است با جهانگیری نیز در این زمینه رایزنی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی نظام بانکی توضیح داد: مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از نحوه ساماندهی نظام بانکی ارائه کرده و تیمی برای جمع بندی طرح در نظر گرفته شده است در این طرح به دنبال آن هستیم که وضعیت بانک های داخلی کشور از نظر تراز های مالی بهبود پیدا کند و مطالبات با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محقق شود./

برچسب ها

اجازه تاسیس بانک های غیردولتی، اخبار برگزیده، ارزیابی عملکرد دولت، ساماندهی، مجلس شورای اسلامی، مسائل اقتصادی