مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد ؛

دلایل عدم موفقیت شورایعالی انرژی

مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت انرژی و دلایل عدم موفقیت شورایعالی انرژی را مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی «الگوی راهبردی حمایت از تولید، رویکردهای انتخاب بخش‌های اولویت‌دار» آورده است که تشکیل شورایعالی انرژی یکی از راهبردهای یکپارچه‌سازی امر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در بخش انرژی بوده، ولی تجربه چندین ساله آن نشان می‌دهد که موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکرده است.

گزارش حاضر به بررسی علل ضعف عملکردی این شورا پرداخته و تصریح می‌کند که درمجموع می‌توان عدم تشکیل منظم جلسات شورایعالی انرژی، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه‌های سایر اعضای شورا، وجود مغایرت‌هایی در مقررات و قوانین تشکیل دستگاه‌های زیرمجموعه بخش انرژی، عدم اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل شورا و اشکالات ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورایعالی انرژی را از علل ضعف عملکردی این شورا دانست.

این گزارش در تبیین دو رویکرد کلی در امر اصلاح شورایعالی انرژی می‌افزاید؛ رویکرد اول، حفظ شورایعالی انرژی را در دستور کار قرار داده و سعی می‌کند با انجام اقداماتی در بهبود آن بکوشد. تقویت دبیرخانه شورا، تعیین وظایف مشخص و موکّد برای شورا در قوانین و اسناد کشور و ایجاد ظرفیت‌های لازم در این شورا جهت بهره گیری از توان کارشناسی جمعی در کشور در این رویکرد قابل اجراست ولی رویکرد دوم، ساختار شورایی را اساساً معیوب و موقتی دانسته و معتقد است که باید با حذف شورایعالی انرژی، راهکاری متناسب برای حل مسائل سیاستی انرژی کشور اتخاذ شود.

  متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار پژوهشی