مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران توسط مرکزپژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، آورده است؛ گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

براساس این گزارش برای رسیدگی به این موضوع در این گزارش ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور بررسی شده است. سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد. این مشکل بعضاً با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود. در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است. از یک طرف مقررات دست وپاگیر ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است، ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند. ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود. درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی بجز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند. برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی صدور مجوزهای طبقه ای 1 در این حوزه را مدنظر قرار دهند. مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود. برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، ارزش افزوده، تلفن همراه