عسگری در دومین همایش جوانان و قانونگذاری:

فرآیند محرومیت زدایی نیازمنداز بین بردن بسترهای ایجاد فقر است

مدیرعامل موسسه دانشمند در دومین همایش جوانان و قانونگذاری با بیان اینکه محرومیت زدایی شعار بسیاری از دولت ها و نهادها بوده است، گفت: در فرآیند محرومیت زدایی علاوه بر تلاش برای مقابله با فقر مطلق، باید بسترهای ایجاد فقر و استضعاف را از میان برد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ سیدحامد عسگری در دومین همایش جوانان و قانونگذاری با تشکر از دست‌اندرکاران همایش و حاضران، گفت: از همان آغاز فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان می دانستیم که چشم انداز کوتاه مدت سرابی بیش نیست و چشم انداز بلند مدت، ایده‌آل ها و آرزوها مسیر پر پیچ و خمی است که طی این طریق دشوار سواران نسلهای متوالی را می طلبدکه صد البته باید به مقصود امیدوار و آشنای طریق باشند. لذا بر آن شدیم تا شالوده ی این امر را بر بلندای همت جوانان نخبه ایرانی بنا نهیم تا جریان اصیل وحدت دانش و ثروت هماره از این شیب، مسیر حتمی خویش را به دریای سعادت بپیماید.

وی با بیان اینکه محرومیت زدایی شعار بسیاری از دولت‌ها و نهادها بوده است، تصریح کرد: همواره این شعار با توجه به تعریف کلمه محرومیت بعنوان یک کلمه خاص و نه عام و درنتیجه نگاه محدود به جامعه خاص مخاطب این شعار، به راه حل‌های محدود و مقطعی بجای راه حل‌های عمومی و جامع منتهی شده است.

مدیرعامل موسسه دانشمند یادآور شد: معتقدیم در فرآیند محرومیت زدایی علاوه بر تلاش برای مقابله با فقر مطلق، باید بسترهای ایجاد فقر و استضعاف را از میان برد. مستضعف کسی است که توانایی بالقوه برای خروج از ضعف را دارد ولی امکان بالفعل کردن آن را ندارد و این استضعاف از محیط بیرونی بر او تحمیل شده است. در واقع استضعاف ریشه در نابرابری اجتماعی دارد که آن خود معلول نابرابری فرصت‌هاست.

وی ادامه داد: نوآوری فراگیر یعنی دستیابی به این هدف به نوآوری نیاز دارد و تکرار روش‌های قدیمی و کم بهره فرصت ها را می سوزاند. نوآوری که قصد دارد در نهایت اقتصاد دانش‌بنیان (تولید ثروت از دانش) را جایگزین اقتصاد متکی بر خام فروشی کند. نوآوری که فراگیر بوده و منافع آن شامل قشر وسیعی از اجتماع شود و با تمرکز خاص بر نیازهای آسیب پذیرترین افراد جامعه و با مشارکت همگانی، کارآفرینی با مردم و برای مردم باشد.

عسگری خاطرنشان کرد: نوآوری فراگیر با ایجاد زیست بوم مرتبط با آن همگانی خواهد شد. زیست بومی که در آن پیشرفت و کاربرد فناوری، با توجه به شرایط اقلیمی و احترام به تنوع زیستی انجام شود و پیشرفت‌های حاصله در حوزه علم و فناوری، پیشرفت‌های ماندگاری باشند که با محوریت دانش و بصیرت موجبات تعالی مادی و معنوی آحاد جامعه را فراهم نمایند.

وی افزود: ایجاد این زیست بوم از طریق ایجاد نهادهای مرتبط که بعنوان بازیگران این زیست بوم نقش تسهیل و تسریع تعاملات زیست بوم را برعهده دارند میسر خواهد بود. این نهادها صرفا به منظور ارائه نمونه موفق و غلبه بر ایستایی و به حرکت درآوردن سایر بازیگران و ذی نفعان ایجاد می شوند و وجود آنها پس از شکل گیری طبیعی و پایدارشدن و پویایی زیست بوم ضرورتی نخواهد داشت.

مدیرعامل موسسه دانشمند یادآور شد: ما به دنبال ایجاد آینده‌ای بهتر برای همه، بویژه افرادی هستیم که بخت این را نداشته‌اند که از یک زندگانی آبرومند، شرافتمندانه و با ارزش برخوردار شوند و نتوانسته اند از نهایت توان انسانی خود بهره بگیرند و آنچه را که به واسطه انسان بودن سزاوار آن هستند دارا باشند. این مسئولیت ماست که موفقیت این اهداف و برگشت ناپذیری دستاوردهای آن را تضمین کنیم و بر این باوریم که میراث گرانقدر ارزش‌های والای انسانی ثمره فداکاری نسلهای متمادی است که به دست ما رسیده است. می‌کوشیم هرآنچه را که دستاورد این فکر و همت بلند خواهد بود وقف فراگیر کردن این تلاش نموده و به عنوان سرمایه ای در اختیار نسل‌های آینده قرار خواهیم داد تا محرومان و مستضعفان برای همیشه وارثان و پیشوایان این سرزمین آباد باشند.

وی ادامه داد: در انتها و قبل از پایان عرایضم به دبیرخانه محترم این همایش و به همه عزیزانی که در امر خطیر قانون گذاری تشریک مساعی دارند پیشنهاد می‌کنم با بهره گیری از مدل طراحی قوانین هوشمند نسبت به حمایت از حوزه اقتصاد دانش بنیان علی الخصوص موضوع نوآوری فراگیر که عموما خلاصه می شود در اشتغال زایی کم نظیر و خدمت رسانی بهتر و با قیمت کمتر به طبقات پایه هرم توزیع ثروت درجامعه اهتمام جدی تری داشته باشند.

  مشاور رییس سازمان بیناد مستضعفان تصریح کرد: طبعا کاهش هزینه های حاکمیتی و جانبی در این نوع کسب و کارهای بر اساس میزان تولید ثروت و اشتغال زایی از محل کاهش هزینه های تامین اجتماعی در پرداخت بیمه بیکاری مانند آنچه در مبحث مصرف سوخت موضوع جزء 3 بند ق قانون بودجه اتفاق افتاد می تواند یکی از راهکارها باشد.
 

برچسب ها

اخبار ویژه