نعمتی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

تشریح نحوه اجرای طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی در نشست غیر علنی

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نشست غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

  خانه ملت؛ بهروز نعمتی در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 تیرماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص جلسه غیرعلنی صبح مجلس گفت: در این نشست موضوعات مربوط به طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، در این ارتباط کمیسیون های اقتصادی و تخصصی و کمیته ای در مجلس تشکیل شده که جمع بندی های بسیار خوبی انجام داده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارشناسان اقتصادی و دولت در کمیته مذکور حضور داشتند، اما با توجه به اینکه طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی بار مالی دارد و مخالف با اصل 75 قانون اساسی است، مقرر شد بخش هایی از طرح که باید سریعاً اجرایی شود، به کمیته هماهنگی سران سه قوه ارجاع داده شود تا در این خصوص سریعتر تصمیم گیری شود و بخش هایی از طرح که ماهیت قانونگذاری دارد و با اصل 75 مغایرت دارد، به دولت ارائه شود تا دولت در اسرع وقت لایحه ای در این ارتباط به مجلس ارائه کند تا مشکلات با همدلی و همراهی حل شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمع بندی کمیسیون های تخصصی و کمیته ها و همچنین پیشنهادات مطرح شده در جلسه امروز درخصوص موضوع برون رفت از مشکلات اقتصادی براساس دو مبنا می باشد؛ که بخشی از آن مقرر شد از طریق شورای هماهنگی سه قوه پیگیری شود و بخشی از طرح مذکور که نیاز به قانونگذاری دارد باید از طریق ارائه لایحه دولت پیگیری شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ساماندهی، طرح ها و لوایح، مجلس شورای اسلامی، مسائل اقتصادی