جمالی نوبندگانی تشریح کرد:

چرا ارائه تضمین کتبی از سوی اروپا برای ادامه برجام کافی نیست؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مساله این است که حتی اگر اروپا تضمین کتبی جهت ادامه برجام بدهد ولی ممکن است اثرگذار نباشد، آنچه دارای اهمیت است، اراده و توانایی انجام تعهدات اروپایی ها است.

خانه ملت؛ محمدجواد جمالی نوبندگانی در خصوص بسته اروپایی‌ها برای تداوم حیات برجام، اظهار داشت: هنوز بسته اروپا برای ادامه برجام به جمهوری اسلامی ایران، ارائه نشده است ولی معتقدم اروپا در بسته‌ای که ارائه خواهد کرد، بسته نهایی را به ایران نمی‎دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 3 کشور اروپایی در ابتدا بسته اصلی را به ایران نمی‌دهد و باید چانه زنی کنیم، بیان کرد: برایی جمهوری اسلامی ایران برخی موضوعات اهمیت اساسی دارد.

وی در تشریح مسائل مهم برای ایران جهت ادامه برجام، افزود: فروش نفت، برگشت پول نفت به ایران، سوئیفت، کشتیرانی و نفت‌کش، پروازها و بیمه‌های فروش نفت برای ایران دارای اهمیت اساسی است.

جمالی نوبندگانی ادامه داد: مساله این است که حتی اگر اروپا تضمین کتبی جهت ادامه برجام بدهد ولی ممکن است اثرگذار نباشد، آنچه دارای اهمیت است، اراده و توانایی انجام تعهدات اروپایی‌ها است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت:باید ببینیم که آیا کشورهای اروپایی می‌توانند خود را از فشارهای آمریکا رها کند، یا خیر، در نهایت امیدواریم که منافع ایران تامین شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اروپا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)